EIENDOM

Oliver Eiendom er et datterselskap av Trading AS som i dag driftes med sunn økonomi, vår målsetting er og få på plass en betydelig bygningsmasse over tid.

Selskapet har de siste årene blitt en aktør på nærings eiendommer / tomter, og leier bl.a. annet ut et komplett bilanlegg på Hamar hvor Hamarbil AS har sitt daglige virke.

Back to top