GARANTI

Trading AS selger ALLE biler med god garanti, slik at vi kan leve opp til: sikkert bilkjøp. Dette gjøres i form av at vi stiller egen garanti eller kjøper garanti av et forsikringsselskap.

Garantijobber utbedres i all hovedsak i nærmiljøet til kjøper, om kjøper da bor i nærhet til merkeverksted eller annet godkjent verksted.

Back to top